Slipukhina Lab

Теоретичні питання МКР 4. Бажаю успіху!

Питання для захисту модуля №4
«ОПТИКА»

1. Відбивання і заломлення плоскої ЕМХ на кордоні розділу двох діелектриків.
2. Фотометричні величини і їх одиниці
3. Корпускулярні і хвильові властивості світла. Монохроматичність і когерентність світла.
4. Часова і просторова когерентність. Довжина когерентності.
5. Методи отримання когерентних пучків світла: поділ хвильового фронту, поділ амплітуди хвилі.
6. Інтерферометри і їх застосування. Принцип дії інтерферометрів Майкельсона і Жамена.
7. Стоячі світлові хвилі і досліди Вінера
8. Інтерференція світлових хвиль. Дослід Юнга. Ширина інтерференційних смуг. Умова мінімуму і максимуму при накладенні когерентних хвиль. Розрахунок інтерференційної картини від двох джерел.
9. Розрахунок інтерференції в тонких плівках.
10. Інтерференція на клиноподібні плівках. Смуги рівної товщини і рівного нахилу.
11. Закон прямолінійного поширення світла. Принцип Ферма
12. Принцип Гюйгенса і доведення на його основі закону відобивання і закону заломлення світла.
13. Заломлення світла на сферичній поверхні. Оптична сила заломлюючої поверхні.
14. Тонка лінза. Побудова зображення для щороку збирає і розсіює лінзи. Формула тонкої лінзи.
15. Отримання зображень за допомогою оптичних інструментів (лупа, телескоп, мікроскоп).
16. Аберація оптичних систем.
17. Дисперсія світла. Хід променів у трикутній прозорій призмі.
18. Фазова і групова швидкість ЕМХ, взаємозв’язок між ними.
19. Нормальна і аномальна дисперсія
20. Абсолютний і відносний показники заломлення. Їх фізичний зміст
21. Види спектрів випромінювання. Розсіювання світла. Кольори тіл.
22. Ефект Вавілова-Черенкова.
23. Застосування інтерференції. Інтерферометри.
24. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля.
25. Метод зон Френеля.
26. Дифракція Фраунгофера. Дифракційні решітки.
27. Дифракція на круглому отворі, непрозорому екрані, плоскій щілині.
28. Поляризація світла при проходженні через кристал, при заломленні і відбиванні.
29. Закон Брюстера.
30. Подвійне променезаломлення в анізотропних середовищах і його пояснення.
31. Обертання площини поляризації. Закон Малюса.
32. Штучна оптична анізотропія. Ефект Керра. Цукрометри.
33. Поглинання (абсорбція) світла. Закон Бугера. Закон Бугера-Бера.
34. Розсіювання світла. Індикатриса розсіювання. Закон Релея.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *