Slipukhina Lab

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАПИТАННЯ ФТТ , МКР2

Шановні студенти! Пропоную ознайомитися з питаннями до МКР2.

БАЖАЮ УСПІШНОГО НАПИСАННЯ МКР і ЗАВЕРШЕННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

Модуль №2 «Термодинамічні процеси та їх застосування. Основи електрики і магнетизму»

Тема 2.2.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Поняття про статистичні розподіли. Явища перенесення

Термодинамічна система. Термодинамічні параметри. Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу та її основне рівняння. Абсолютна температура та її зв’язок з внутрішньою енергією. Поняття про статистичні розподіли Максвелла і Больцмана. Барометрична формула. Явища перенесення: дифузія, внутрішнє тертя, теплопровідність.

Тема 2.2.2. Закони термодинаміки. Термостатика та фазові перетворення. Оборотні та необоротні процеси. Теплові двигуни та їх ККД

Внутрішня енергія, робота, кількість тепла. Перший закон термодинаміки і його застосування до ізопроцесів: ізохорного, ізобарного, ізотермічного і адіабатичного. Поняття про фази і фазові перетворення. Колові процеси. Оборотні та необоротні процеси. Теплові двигуни та їх ККД. Цикл ідеальної та реальної теплової машини. Другий закон термодинаміки.

Тема 2.2.3. Основи електростатики. Характеристики кіл постійного та змінного струму

Основні поняття електростатики та їх застосування: закон Кулона, напруженість і потенціал електричного поля, електрична ємність провідників; конденсатори. Закон Ома для ділянки й повного електричного кола. Характеристики та методи розрахунку параметрів електричних кіл. Потужність струму. Закон Джоуля-Ленца. Електричний струм у газах. Поняття про плазму і рідкі кристали.

Тема 2.2.4. Магнітне поле. Явище електромагнітної індукції. Вироблення і передавання електроенергії

Індукція і напруженість магнітного поля. Закон Біо-Саварра-Лапласа. Сила Лоренца і сила Ампера. Явище електромагнітної індукції. Закони Фарадея і Ленца. Вихрове електричне поле. Трансформатори. Генератори струму. Характеристики кіл змінного струму. Передача електроенергії.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *