Slipukhina Lab

До уваги 171 групи ННІІДС

Питання МКР 2

Статистичні і термодинамічні методи. Предмет статистичної фізики і термодинаміки. Термодинамічна система. Термодинамічні параметри. Рівноважні стани і процеси.
Молекулярно-кінетична теорія ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Абсолютна температура. Внутрішня енергія. Число ступенів свободи. Класична теорія теплоємності.
Явища переносу. Молекулярний механізм явищ перенесення. Експериментальні закони для дифузії, внутрішнього тертя і теплопровідності. Коефіцієнти дифузії, внутрішнього тертя і теплопровідності
Статистичні розподіли. Динамічні і статистичні закономірності. Максвелівський розподіл молекул за швидкостями. Дослідження Штерна. Барометрична формула і больцманівський розподіл молекул в потенціальному полі.
Перший і другий закон термодинаміки. Внутрішня енергія, робота, кількість тепла. Перший закон термодинаміки і його застосування до ізопроцесів: ізохорного, ізобарного, ізотермічного і адіабатного. Оборотні і необоротні процеси. Другий закон термодинаміки.
Основні співвідношення термодинаміки. Теплові і холодильні машини і їх ККД. Цикл Карно. Нерівність Клаузіса. Вільна і зв’язана енергія. Ентропія.. Закон зростання ентропії. Статистичний зміст другого закону термодинаміки і ентропії. Теорема Нернста.
Реальні гази. Фазові перетворення. Відступ від законів ідеального газу. Сили і потенціальна енергія взаємодії між молекулами. Рівняння Ван-дер-Вальса і його аналіз. Критичний стан.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *